,

Admitere online la doctorat, organizată de UBB Cluj

Posted by

Universitatea Babeș-Bolyai va organiza, începând din acest an universitar, două sesiuni de admitere la studiile doctorale, prima fiind organizată în luna iulie, iar cea de-a doua fiind programată pentru luna septembrie.

Având în vedere condițiile special impuse de pandemia de COVID-19, înscrierea la concursul de admitere la doctorat se va desfășura online. Candidații vor încărca documentele necesare pentru înscriere pe platforma admiterii pusă la dispoziție de UBB, în timp ce documentele originale vor fi depuse la școala doctorală în momentul reluării activităților didactice față în față. Aceeaşi procedură se va aplica şi pentru contractele de studii ale candidaţilor admişi.

În acest an numărul granturilor de studii puse la dispoziția candidaților la studiile doctorale este de 330, la care se adaugă 2 locuri pentru candidaţii de etnie rromă şi 6 locuri pentru românii de pretutindeni. În plus, UBB va scoate la concurs şi un număr de 148 de locuri cu taxă, din care 86 pentru candidaţi din România şi Uniunea Europeană şi 42 de locuri pentru candidaţi non-UE.

În prezent, UBB are un număr de 2.183 de doctoranzi, dintre care 160 sunt doctoranzi internaționali, peste 350 își realizează teza de doctorat într-o limbă de circulație internațională, iar alți 170 au optat pentru realizarea tezei de doctorat în limba maghiară.

În cadrul UBB sunt organizate 30 de şcoli doctorale care asigură atât o abordare disciplinară, cât şi interdisciplinară, a celor 31 de domenii de doctorat pe care UBB le gestionează.

Forma de examinare de la concursul de admitere pentru fiecare program este stabilită și comunicată de şcoală doctorală respectivă.

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *