Aeroportul Internațional Cluj a scos la concurs un post. Care sunt condițiile

Posted by

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a anunțat un proces de angajare. Este vorba de un post scos la concurs pentru Expert Achiziții Publice la Biroul de Achiziții Publice. Înscrierile se pot face până în data de 14 februarie 2023.

Concursul începe în data de 14.02.2023, ora: 10.00, selecţie pentru ocuparea următorul post vacant:

Expert Achiziții Publice – Biroul Achiziții Publice: 1 post – perioadă determinată

Condiţii necesare:

– Absolvent în domeniul ştiinţelor inginereşti / ştiinţelor juridice / ştiinţelor economice – studii de lungă durată cu diplomă de licenţă;
– Experienţă practică şi teoretică în achiziţii publice de minim 2 ani;
– Cunoașterea legislației din domeniul achizițiilor publice;
– Cunoştinţe Microsoft Office (nivel avansat);
– Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
– Abilităţi de lucru în echipă;
– Seriozitate şi profesionalism;
– Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat;
Reprezintă avantaj:
– perfecționări (specializări/formări/instruiri): în domeniul achizițiilor publice, dovedite cu certificate/atestate/diplome
– experiență în domeniul achizițiilor publice dobândită în cadrul unei instituții publice
– cunoașterea unei alte limbi străine

Responsabilitățile postului:

– întocmește documentele aferente procedurilor de achiziții publice demarate de către regie
– face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor sectoriale
– participă la procesul de lansare a procedurilor de achiziție prin metodele de publicitate reglementate de dispozițiile legale în vigoare
– întocmește documentele necesare desfășurării unei proceduri de licitație publică și face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor
– Asigură respectarea legislației specifice din domeniul achizițiilor publice dar și legislația aplicabilă licitațiilor publice
– Asigură respectarea termenelor stabilite în cadrul procedurilor de achiziții sectoriale și în cadrul procedurilor de licitații publice
– Acordă consiliere metodologică privind bunele practici în aplicarea legislației din domeniul achizițiilor sectoriale și a închirierii de bunuri
– În exercitarea atribuțiilor specifice, colaborează cu celelalte structuri din cadrul regiei
– Îndeplinește sarcinile încredințate de superiorii ierarhici, în legătură cu atribuțiile directe care decurg din domeniul său de activitate, în termenele stabilite de către conducerea regiei.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

– Cerere pentru înscrierea la selecție;
– Curriculum Vitae;
– Copie C.I.;
– Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
– 1 recomandare;
– Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
– Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
– Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
– Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Condiții generale de desfășurare a concursului: concursul se va desfășura la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., Str. Traian Vuia nr. 149, Cluj-Napoca, după cum urmează: Concursul:

– Proba scrisă – 14.02.2023, ora: 10:00;
– Interviul va avea loc ulterior la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Fiecare probă este eliminatorie. Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 13.02.2023, ora: 14:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *