Acasă EVENIMENTE De ce a pierdut ministrul Bode, la Tribunalul Sălaj, pe tema plagierii...

De ce a pierdut ministrul Bode, la Tribunalul Sălaj, pe tema plagierii lucrării de doctorat. Sentința este clară

0

La data de 17 ianuarie 2023, Tribunalul Sălaj i-a respins cererea lui Lucian Bode, ministru de Interne, dovedit plagiator, de a suspenda decizia Comisiei de Etică din Universității Babeș Bolyai.

Strategia lui Bode a fost una clară, a vrut să suspende Hotărârea nr.10/13.12.2022, emisă de Universitatea Babeş-Bolyai-Comisia de Etică, care ar fi avut efect și în cazul celei de-a doua decizii, respectiv 1/2023, în care se arată că lucrarea de doctorat a ministrului a fost una ”profund plagiată”.

Tribunalul Sălaj i-a respins cererea

Numai că, Tribunalul Sălaj nu a fost de acord cu Lucian Bode și i-a respins cererea, deși ministrul și-a angajat una dintre cele mai scumpe case de avocatura din România, respectiv ”Mușat și Asociații”.

Bode a invocat ca ”pagubă iminentă”, condiție de bază pentru a obține suspendarea actului administrativ, campania de defăimare a sa.

Sentința Tribunalului Sălaj din care vom cita mai jos este clară, judecătorul fiind de părere că nu există nicio ”pagubă iminentă”.

”Campania publică defăimătoare la care face referire reclamantul în acţiune nu este un fapt al Universităţii Babeș Bolyai şi nu are nicio legătură cu dreptul şi, totodată, obligaţia comisiei de etică din cadrul instituţiei universitare de a verifica dacă informaţiile vehiculate în spaţiul public privind un posibil plagiat în teza de doctorat susţinută de reclamant în anul 2018, în cadrul unei şcoli doctorale a UBB, sunt sau nu adevărate”, se arată în sentință.

Bode se ascunde în spatele Curții Contituționale

Pentru a se apăra, ministrul Bode a invocat și decizia Curții Constituționale a României, 364/2022, prin care ”se clarifică inadmisibilitatea (absoluta) a activităţii ulterioare a oricărei alte comisii de a reexamina cele stabilite de comisia de doctorat si validate de catre Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (in continuare „CNATDCU”) cu privire la o teza de doctorat, in procedura atribuirii titlului de doctor”.

Numai că prevederile CCR, mai spune judecătorul de la Sălaj, nu se aplică Comisiei de Etică de la UBB Cluj, care nu este o comisie ”în sensul Curții Constituționale”.

”Or, Comisia de Etică a UBB este o alta comisie, in sensul deciziei Curţii Constituţionale, astfel ca, in mod evident, conduita actuala a Comisiei de Eticp este in afara standardelor constituţionale trasate prin Decizia CCR nr.364/2022, atat cat priveşte verificarea iniţiala a Tezei de doctorat cat si, mai cu seama reverificarea/reanalizarea dispusa prin Hotărârea nr.10/2022”, se mai arată în decizia instanței de la Sălaj.

Pasaje interesante din sentința 38/2023 a Tribunalului Sălaj, în cazul Bode.

* Aşadar, urmează a se observa ca dispoziţiile art. 14 din Legea Educației au in vedere condiţia pagubei iminente din perspectiva prevenirii ei si nu a existentei efective. O alta interpretare nu poate fi admisa, dat fiind faptul ca ceea ce se urmăreşte prin promovarea unei astfel de cereri este chiar evitarea producerii unui prejudiciu in patrimoniul reclamantului, ca efect al executării unui act administrativ vădit nelegal, precum si limitarea afectării drepturilor acestuia, vătămare deja provocata, ca efect in sine al autosesizarii, in contextul văditei nelegalitati a acestui prim act de autoinvestire a Comisiei de Etică și declanşare a procedurii de reexaminare a Tezei de doctorat.

* Pe de alta parte, caracterul ireversibil al autosesizarii are in vedere faptul ca împotriva reclamantului este demarata in prezent o procedura viciata ab initio, cu consecinţe indiscutabil vătămătoare din perspectiva afectării imaginii publice, a credibilităţii si reputaţiei deja vătămate prin campania publica defăimătoare extrem de agresiva creata in jurul acestor evenimente si alimentata constant prin informările publice, oricum denaturate, referitoare la Teza de doctorat.

Comisia de etică a fost legal constituită

* Faptul de a se autosesiza comisia de etică cu privire la presupus plagiat reclamat în spaţiul public, săvârşit în cadrul instituţiei de învăţământ superior, nu are nicio legătură cu Decizia CCR nr. 364/2022, întrucât nu produce consecinţe juridice şi nu are ca rezultat direct, în cazul identificării unor abateri de la etica universitară şi de cercetare ştiinţifică, retragerea titlului de doctor.

* Comisia de etică din cadrul UBB funcţionează în condiţii de legalitate, nu are competenţa retragerii titlului ştiinţific de doctor, aşadar activitatea acesteia nu are nicio legătură cu Decizia CCR nr. 364/2022.

* S-a ma învederat faptul că pe durata studiilor doctorale reclamantul a fost membru al comunităţii universitare din Universitateai Babeș Bolyai, în calitate de student-doctorand şi a susţinut teza de doctorat în şcoala doctorală din cadrul UBB. Faptul că în prezent nu mai este membru al comunităţii universitare nu are nicio relevanţă în ce priveşte plagiatul.

* Comisia de etică nu analizează, nu evaluează şi nu cenzurează teza de doctorat, aşadar nu procedează la o reapreciere a ”fondului ştiinţific al acesteia”, aşa cum afirmă reclamantul.

* Comisia de etică analizează dacă în conţinutul lucrării pe care reclamantul a susţinut-o public în spaţiul universitar şi în calitate de membru al comunităţii universitare, a expus texte, expresii, idei, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.

* Acest drept derivă din autonomia universitară, garantată prin art. 32, alin. (6) din Constituţie. Conform art. 123 din Legea nr. 1/2011, (1) Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Autonomia academică este garantată prin lege. Instituţiile de învăţământ superior se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase. (2) Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.

* Or, în speţă este exclusă analiza posibilităţii retragerii titlului de doctor al reclamantului de către pârâtă, astfel cum a arătat expres în cuprinsul Hotătrârii 1/2023, iar paragrafele citate de reclamant (par.36 şi 37), invocându-se excluderea oricărei analize ulterioare a unei teze de doctorat, nu pot fi avute în vedere ca atare, pentru a statua, în acestă procedură sumară, cu privire la nelegalitatea aparentă a procedurii urmate de Comisia de etică în privinţa reanalizării existenţei unor abateri de la etica universitară în activitatea de susţinere a tezei de doctorat, în concret în redactarea tezei de doctorat, care a fost publicată şi se se află în vânzare.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.