NATIONAL

Ce trebuie să conțină un Program de îmbunătățire a Eficienței Energetice?

România a identificat rolul important al municipalităților în realizarea politicii naționale de eficiență energetică și a introdus obligații specifice cu privire la realizarea programelor municipale de eficiență energetică.

Potrivit legii eficienței energetice 121/2014, cu modificările și completările ulterioare impune autorităților administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori să întocmească un program de imbunatatire a eficientei energetice (PiEE) în care să includă măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani. Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori trebuie să aibă și un manager energetic atestat conform legii, pe lângă obligația de a realiza PiEE.

Acest program este un instrument util și pentru autoritățile locale la fundamentarea și întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să țină cont de aspectele de eficiență energetică.

Ce trebuie să conțină programul de îmbunătățire a eficienței energetice?

ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Enegiei) a pus la dispoziția autorităților administrației publice locale un ghid complet de elaborare a unui astfel de program.

Fiecare program de îmbunătățire a eficienței energetice (PiEE) trebuie să acopere patru capitole importante:

  • Descrierea generală a localității;
  • Pregătirea programului de îmbunătățire a eficienței energetice;
  • Crearea programului de îmbunătățire a eficienței energetice;
  • Monitorizarea rezultatelor ca urmare a implementării măsurilor propuse în cadrul programului.

Descrierea generală a localității trebuie să conțină informații cu privire la localizare, condițiile climatice specifice zonei, date cu privire la evoluția populației, evoluția fondului de locuințe, modalitatea de asigurare a alimentării cu energie, utilizarea și nivelul de dezvoltare al diverselor moduri de transport în localitate etc.

În cadrul capitolului cu privire la pregătirea programului de îmbunătățire a eficienței energetice se vor prezenta:

  • Date tehnice pentru sistemele de iluminat public, iar pentru localitățile mari inclusiv date privind consumul pentru semaforizare, semnalizare luminoasă, mijloace publicitare etc. care intră în atribuțiile municipalității;
  • Date tehnice despre sectorul clădirilor rezidențiale;
  • Date tehnice despre sectorul clădirilor publice (școli, spitale, grădinițe, clădiri administrative, instituții de cultură etc.);
  • Date tehnice pentru sectorul de transporturi;
  • Date tehnice cu privire la potențialul de producere și utilizare proprie mai eficientă a energiei regenerabile la nivel local.

Cel mai important capitol al documentului este prezentarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice în cadrul căruia se vor formula obiectivele programului, proiectele prioritare și mijloacele financiare pentru implementarea proiectelor.

Ultimul capitol va conține informații cu privire la instrumentele de monitorizare a rezultatelor implementării măsurilor de creștere a eficienței energetice.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*