EVENIMENTE, SOCIAL

Celebrul lanț farmaceutic ELMAFARM, controlat de Sabin Funar, a deschis procedura de insolvență!

Lanțul farmaceutic controlat de Sabin Funar și fosta sa soție, Elmafarm, a deschis procedura de insolvență la Tribunalul Comercial Cluj, la începutul anului 2021. Firma are sediul în Florești.

Societatea Elmafarm Trading este controlată de Elmafarm SRL (90%), Sabin Funar (5%) și Elena Drăghicescu – fosta soție a lui Sabin Funar (5%). Firma a avut profituri anuale de peste 1 milion de lei și vânzări de aproape 40 milioane de lei în 2019, Elmafarm Trading a ajuns în 2020 la un rezultat net al exercițiului negativ, în sumă de -1.429.258 lei.

Administratorul judiciar provizoriu al Elmafarm este compania Solvendi, care a realizat o analiză asupra situației financiare.

Datoriile către furnizori, respectiv datoriile către asociați, constituiau cele mai mari datorii ale companiei. La data de 31.07.2020, datoriile către furnizori însumau 2.810.975 lei, iar datoriile către asociați 2.770.015 lei, dintre care 2.745.110 lei către Elmafarm SRL și 24.900 lei față de Sabin Funar.

Potrivit administratorului judiciar, neachitarea datoriilor, ca urmare a dificultăților de ordin financiar a condus la înregistrarea unui grad de îndatorare din ce în ce mai mare, urmat de creșterea dependenței financiare față de terți, agravând astfel situația financiară a societății.

Deși se afla într-o situație dificilă, Elmafarm opera contracte de cesiune de creanță cu firme reprezentate de aceeași persoană care a reprezentat și debitorul și au ca și asociat unic sau majoritar (99%) tot pe Sabin Funar.

Concluzia administratorului judiciar: apreciem că cesiunile de creanțe prezentate la literele b-e de mai sus, respectiv cele încheiate cu societățile Traust Construcții și Instalații SRL, respectiv Total Invest SRL intră sub incidența prevederilor art. 117 alin. 2 lit. c din Legea nr. 85/2014 (acte încheiate cu intenția tuturor părților implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile).

La acestea se adaugă și un contract încheiat în anul 2020 între Elmafarm, în calitate de Beneficiar și Sabin Funar, în calitate de Manager, un contract de management având ca obiect încredințarea către manager a organizării, conducerii și gestionării întregii activități a beneficiarului, până la valorificarea integrală a stocului de marfă.

Se menționează că acest contract se încheie în considerarea trendului constant crescător al activității economice a beneficiarului, a experienței managerului și a iminenței sistării activității societății.

Prețul contractului este de 25.000 lei/lună – sumă netă, la care se adaugă contribuții și impozite fiscale aferente acestei sume. Achitarea retribuției urma a se realiza într-o singură tranșă, după valorificarea stocului de marfă existent la data încheierii prezentului contract.

Raportat la mențiunile din contract rezultă că managerul a preluat în fapt calitatea de administrator al debitorului, calitate care era deținută tot de Sabin Funar. Or, delegarea atribuțiilor de administrator, inclusiv cu componența privind remunerația stabilită, nu putea fi făcută decât în baza unei hotărâri AGA.

Concluzia administratorului judiciar: „Apreciem că prin încheierea celor două contracte menționate mai sus, având același obiect al valorificării de stoc, administratorul statuar a folosit creditele societății în folosul propriu, sau în folosul unei alte persoane (în speță Total Invest). Administratorul statutar a beneficiat, astfel, de două ori, odată direct (prin contractul de management), a doua oară indirect (prin Total Invest, societate în care deține calitatea de asociat în cotă de 99.9%) de sume de bani pentru întreprinderea unor activități care erau oricum în sarcina sa și care, apreciem noi, ar fi putut fi îndeplinite de angajații societății, având în vedere că în perioada respectivă numărul lor a fost unul suficient pentru a putea duce la îndeplinire astfel de operațiuni”.

Salariul încasat în temeiul unor acte adiționale de către Sabin Funar, care deținea funcția de director comercial s-a majorat, de la suma de 6.837 lei, la suma de 51.281 lei pentru o normă de 1 oră/zi, iar ulterior, prin Actul adițional nr. 4/26.07.2019 a avut loc o nouă majorare până la suma de 58.120 lei, fiind menținută norma de muncă.

„Cu luarea în considerare a acestui cuantum, rezultă că pentru o normă întreagă de 8 ore/zi, cuantumul salariului ar fi de 464.960 lei/lună. Este lipsit de dubiu că un astfel de salariu este mult pentru nivelul salariilor de pe piață pentru un astfel de post. Așadar, apreciem că prin fapta de a modifica contractul de muncă, cu consecința încasării, în nume propriu, a unui salariu de 51.281 lei, respectiv 58.120 lei pentru o normă de 1 oră/zi, administratorul statutar a folosit creditele societății în nume propriu în perioada iunie 2019 – decembrie 2019”, mai apreciază administratorul judiciar.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*