,

Evaluare Națională 2020. Calendarul examenelor, sesiunea specială, programă, subiecte și barem

Posted by

Astăzi începe Evaluarea Naţională 2020. Absolvenţii clasei a VIII-a vor participa la probele scrise, conform calendarului examenelor, potrivit Mediafax.

Care sunt informaţiile despre organizarea Evaluării Naţionale de anul acesta?

Evaluare Naţională 2020. Calendarul examenelor pentru elevii de clasa a VIII-a

2-5 iunie 2020 – Înscrierea la Evaluarea Naţională 2020
15 iunie 2020 – Probă scrisă: Limba şi literatura română
17 iunie 2020 – Probă scrisă: Matematică
18 iunie 2020 – Probă scrisă: Limba şi literatura maternă
22 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14:00)
22 iunie 2020 – Depunerea contestaţiilor (între orele 16:00-19:00)
23 iunie 2020 – Depunerea contestaţiilor (între orele 8:00-12:00)
23-26 iunie 2020 -Soluţionarea contestaţiilor
27 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor finale

Calendarul sesiunii speciale pentru elevii de clasa a VIII-a

Este primul an în care e prevăzută o a doua sesiune a examenului de Evaluare Naţională, pentru elevii care nu se pot prezenta la probele scrise din motive medicale. Sesiunea specială va începe din data de 29 iunie.

29 iunie 2020 – Probă scrisă: Limba şi literatura română
30 iunie 2020 – Probă scrisă: Matematică
1 iulie 2020 – Probă scrisă: Limba şi literatura maternă

Cine poate participa la examenul de Evaluare Naţională 2020

La Evaluarea Naţională pot participa absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă, precum şi absolvenţii din seriile anterioare. Candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la Evaluarea Naţională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate, în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4701/2000, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.

Cum se desfăşoară probele scrise

Examenul de Evaluare Naţională aferent anului şcolar 2019-2020 se desfăşoară conform Metodologiei de examen aprobate de către Ministerul Educaţiei. Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a vor susţine probe scrise la următoarele discipline:

a) Limba şi literatura română
b) Matematică
c) Limba şi literatura maternă (în cazul elevilor care aparţin minorităţilor naţionale şi care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

Fiecare probă scrisă susţinută de participanţii la Evaluarea Naţională 2020 durează 120 de minute.

Subiecte Evaluare Naţională 2020

Subiectele sunt elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, respectând urmatoarele criterii:

Formulare clară a subiectelor: exprimarea trebuie să fie clară, precisă şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională
Nivel mediu de dificultate
Subiectele trebuie să poată fi rezolvate în intervalul stabilit, de 120 de minute

Evaluare Naţională 2020. Desfăşurarea probelor scrise

Lista nominală cu elevii repartizaţi în sălile de examen va fi afişată pe uşa fiecărei săli destinate Evaluării Naţionale. De asemenea, vor fi afişate, la vedere, regulile prevăzute în metodologie pe care elevii trebuie să le respecte în timpul probelor scrise. Accesul în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, dar şi frauda sau tentativa de fraudă atrag eliminarea din sală şi acordarea notei 1(unu).

În contextul măsurilor restrictive de distanţare, anul acesta vor fi repartizaţi maximum 10 elevi în fiecare sală de examen.

Toate sălile de examen, dar şi spaţiile de manevrare, multiplicare, transfer şi evaluare a subiectelor şi lucrărilor scrise trebuie să fie dotate cu tehnologie de supraveghere audio-video.

Accesul elevilor în sălile de examen va fi permis până la ora 8:30. Examenul propriu-zis începe la ora 9:00, după primirea subiectelor, şi durează 120 de minute (două ore). Participanţii la probele scrise ale Evaluării Naţionale nu pot preda lucrările decât după cel puţin o oră de la începerea examenului.

Pentru rezolvarea subiectelor, pe foaia de examen elevii trebuie să scrie doar cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru realizarea schemelor şi desenelor la matematică pot folosi doar creion negru. Orice abatere de la reguli poate atrage anularea lucrării.

Supravegherea elevilor în timpul probelor scrise ale Evaluării Naţionale se va face în fiecare sală de examen, de către doi asistenţi, respective cadre didactice care predau alte materii decât cele examinate. Aceştia au obligaţia de a explica elevilor regulile şi modul de completare a datelor personale pe foile tipizate.

Pe lângă foile de examen, elevii vor primi şi ciorne. Acestea nu vor fi luate în calcul la corectare, aşa că toate rezolvările trebuie transcrise pe foaia de examen în timpul celor 120 de minute alocate fiecărei probe scrise.

Corecturile efectuate de către elevi pe propria foaie de examen se pot realiza într-un singur mod: aceştia trebuie să taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, conform metodologiei.

La expirarea celor 120 de minute alocate examenului, elevii trebuie sa predea lucrările în stadiul în care sunt. Ultimii trei elevi rămân în sală până când sunt predate toate lucrările sau până când expiră cele două ore premise pentru rezolvarea subiectelor.

La predarea lucrării, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenţilor, cu cifre arabe, în colţul din dreapta-jos al fiecărei pagini, indicand şi numărul total de pagini. Spaţiile rămase necompletate vor fi barate de către asistenţi.

În cazuri excepţionale, dacă un elev solicită părăsirea temporară a sălii, acesta este însoţit de unul dintre asistenţi, până la revenirea în sala de examinare. Elevul respectiv nu va beneficia de timp în plus pentru rezolvarea subiectelor.

Evaluare Naţională 2020. Evaluarea lucrărilor, după barem

Lucrările elevilor vor fi corectate de către 2 profesori evaluatori care lucrează în săli separate, pe baza baremului elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. Profesorii nu provin din aceleaşi unităţi şcolare ca elevii arondati centrului de evaluare respectiv.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează media aritmetică, iar rezultatul acestui calcul, cu două zecimale, va fi nota finală. Rezultatele vor fi afişate la sediul unităţii de învăţământ.

Evaluare Naţională 2020. Noile programe de examen pentru absolvenţii clasei a VIII-a

Programele pentru examenele de anul acesta au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020. Referitor la ultimul an şcolar, programa pentru Evaluarea Naţională 2020 cuprinde doar materia semestrului I, în contextul închiderii şcolilor începând cu data de 11 martie. Orele au continuat online pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă.

Regulile prezentate de Monica Anisie, ministrul Educaţiei

”În data de 22 iunie se vor afişa primele rezultate. Specificul este că examenul se va da în două etape. Sesiunea a doua începe pe 29 iunie. Scopul acestei etape speciale este acela de a da şanse egale tuturor copiilor şi se va desfăşura înaintea repartizării computerizate. Accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30. S-a format un grafic astfel încât să nu existe aglomeraţii la porţile şcolilor, a centrelor de examen. Un cadru medical va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către sălile de examen. Copiii care au temperatura peste 37,3 recomand cadrelor medicale să repete succesiv, de două trei ori procesul şi să lase un termen de câteva minute înainte de repetare.

Dacă există un elev care are peste 37,3 va fi îndrumat de cadrul medical către medicul de familie şi îi va fi anunţată familia. Apoi, va fi preluat de familie. Dacă are 37,3 poate intra la examen, dacă are peste 37,3 nu va intra. Până la ajungerea familiei va fi plasat într-un loc din care nu poate intra în contact cu ceilalţi copii”, a declarat Monica Anisie în cadrul unei conferinţe de presă, preluată de Mediafax.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *