,

MApN caută rezerviști voluntari la Cluj. Vezi care sunt condițiile de angajare

Posted by

Ministerul Apărării Naționale a anunțat desfășurarea, în perioada 22 mai – 30 iunie 2023, a etapei de înscriere pentru românii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României, pentru cele 2119 locuri disponibile la nivel național de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați.

Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.

Rezerviștii voluntari pot fi cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri) sau soldați și gradați rezerviști voluntari.

La instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, precum și la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviștilor voluntari se suspendă, iar aceștia sunt concentrați/mobilizați, în condițiile legii, și sunt încadrați în aceleași funcții.

La desconcentrare sau la declararea demobilizării, rezerviștii voluntari sunt desconcentrați sau demobilizați, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora.

Rezervistul voluntar este încadrat pe funcția prevăzută în contract la semnarea acestuia.

Rezerviștii voluntari se pregătesc pentru a îndeplini orice misiune, la fel ca și militarii în activitate.

În timp ce militarii profesioniști sunt prezenți zi de zi în unitatea militară în care sunt angajați, rezerviștii voluntari trebuie să fie prezenți la unităţile lor lor doar în perioadele de instruire și de îndeplinire a misiunilor, atunci când sunt chemați, pentru anumite perioade, scurte și bine determinate.

În afara acestor obligații, rezerviștii voluntari care sunt angajați în mediul civil, își vor continua activitatea la locul lor de muncă.

În perioada în care sunt chemați la unitate, rezerviștii voluntari primesc salariul aferent funcției militare pe care o ocupă, la fel ca militarii în activitate care ocupă funcții similare.

În restul timpului, când își continuă activitățile obișnuite, ca civili,li se acordă 30% din salariul funcției militare pe care o au ca rezervisti.

Care sunt condițiile de recrutare

Rezerviștii voluntari sunt cetățeni români, bărbați și femei, cu domiciliul în România, care îndeplinesc condițiile pentru recrutare și selecție și au încheiat un contract cu ministerul Apărării Naţionale.

Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.

Cetățenii români care urmează să devină rezerviști voluntari trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să îndeplinească criteriile generale și specifice de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte;

b) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;

c) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;

d) să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;

e) să cunoască limba română, scris și vorbit;

f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.

Selecția constă în probe psihologice, fizice și examinare medicală.

Modul de executare a selecției rezerviștilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale.

Selecția este obligatorie pentru toți cetățenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile şi criteriile de recrutare şi selecţie a candidaţilor pe corpuri de personal militar, consultaţi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 cu modificările și completările ulterioare.

După executarea selecției, cetățenii care nu au îndeplinit serviciul militar, precum și cei instruiți în alte arme/specialități militare decât cea a funcției pe care urmează să o încadreze, declarați admiși, semnează un angajament prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire inițială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Mai multe informaţii se pot obţine şi de la centrele militare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti în care au domiciliul stabil cei interesaţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *