,

Prorectorii UBB Cluj, salarii de mii de euro. Eternul Dan Lazăr este tot acolo

Posted by

După dezastrul suferit de UBB Cluj, instituție de învățământ superior, care a fost exclusă din topul 1000 Mondial, Foaia Transilvană continuă seria de dezvăluiri.

UBB Cluj era singură instituție de învățământ din România care era prezentă în acest top. Timp de șase ani, UBB Cluj s-a situat undeva în doua parte a clasamentului mondial, de la locul 500 în sus.

În 2023, UBB Cluj a fost eliminată direct din acest top pentru că nu a mai îndeplinit câteva criterii simple:

– numărul articolelor științifice publicate în reviste de specialitate;
– numărul de cercetători citați în lucrări de specialitate care provin din UBB;
– performanța înregistrată „per capita”;
– calitatea actului de învățământ.

Prorectorii UBB, salarii de mii de euro

În ciuda acestei contraperformanțe, salariile profesorilor universitari care conduc UBB Cluj și care trebuiau să se implice pentru a respecta aceste criterii stabilite de topul Shanghai, nu sunt deloc mici.

Foaia Transilvană vă prezintă veniturile individuale și familiale ale celor zece membri ai Rectoratului UBB Cluj, așa cum rezultă ele din declarațiile de avere.

Unii dintre acești probleme au atribuții strict pe cercetare sau calitatea actului de învățământ, la care UBB nu a performat deloc, din moment ce a fost exclusă din top 1000.

1. Profesor universitar Corin Braga – prorector pentru relația cu societatea – componenta socio-culturală.

Corin Braga – prorector UBB Cluj – Salar 2022 – 202.071 lei
Braga Ruxandra Mihaela – UBB CLuj – profesor Facultatea de Litere: 111.891 lei, redactor șef Revista Steaua, editată de Uniunea Scriitorilor – 34.459 lei.

În total, familia Braga a realizat un venit de 348.421 lei, adică 71.106 euro, adică 5.925 euro/lună.

Dan Lazăr este prorector de 11 ani

2. Profesor universitar Dan Lazăr – din 2012 prorector al UBB. În prezent răspunde de Finanțare, digitalizare, relația cu studenții.

Dan Lazăr – prorector UBB Cluj – salar 2022: 160.500 lei, alte activități proiecte plata cu ora: 97.538 lei, venituri din activități desfășurate în cadrul consiliilor consultative: 9.294 lei.
Ioana Lazăr, medic Spitalul Municipal Cluj Napoca.

Total an 2022: 385.051 lei, adică 78,581 euro, adică 6.548 euro/lună.

Dan Lazăr este de 11 ani prorector UBB Cluj.
Dan Lazăr este de 11 ani prorector UBB Cluj. Sursa foto: UBB Cluj.

Dan Lazăr este un apropiat al primarului Emil Boc, fiind chiar secretar de stat în Ministerul de Finanțe, în perioada în care Guvernul României, era condus de primarul Clujului.

3. Conf. univ. dr. Cristian Litan – răspunde de administrație, patrimoniu, relația cu senatul.

Venit anual 2022:
Cristian Litan – UBB Cluj – Salarii și proiecte: 209.750 lei.
Litan Roxana Monica – BT Leasing – Salarii – 130.046 lei.

Venit total: 339.796 lei, adică 69.341 euro, adică 5.778 euro/lună.

Profesorul Balin răspunde de calitate

4. Prof. univ. Balint Marko, răspunde, atenție, de calitate, competitivitate, învățământ netradițional.

Venit anual 2022:

Balint Marko – prorector UBB Cluj – 240.654 lei. Fundația Sapienția – Hungariae – servicii tutoriat 3.392 lei.
Eros Katalin – Qiagen România – 52.406 lei.

Balin Marko (foto jos) a primit premii pentru articole științifice de la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – 6.120 lei.

Venituri totale: 302.571 lei, reprezentând 61.749 lei, adică 5.141 euro/lună.

profesorul Marko Balint răspunde de calitate.
profesorul Marko Balint răspunde de calitate. sursa foto: UBB Cluj

5. Conf. univ. dr. Alexandra Muțiu – prorector UBB, răspunde de resurse umane, alumni și carieră.

Venituri 2022:
Alexandra Muțiu – prorector UBB Cluj – 216.001 lei.
Venit total 2022 – 216.001 lei, reprezentând 44.081 euro, adică 3,673 euro / lună.

Profesorul Petrușel de la cercetare

6. Prof. univ. dr. Adrian Petrușel – prorecrtor UBB Cluj, răspunde de cercetare, dezvoltare, inovare, doctorate.

La capitolul cercetare UBB Cluj nu a mai intrat în top 1000 mondial, din cauza lipsei citărilor în alte lucrări de specialitate. Cu alte cuvinte nu există suficiente lucrări de cercetare de talie mondială, care să fie citate de alți autori.

La capitolul doctorate, în 2022, UBB Cluj s-a remarcat prin două decizii ciudate care se refereau la acuzațiile de plagiat aduse fostului ministru de Interne, Lucian Bode.

profesorul Petrușel răspunde de cercetare.
profesorul Petrușel răspunde de cercetare. sursa foto: UBB Cluj

Venituri totale 2022:

Petrușel Adrian – prorector UBB Cluj: salar, venituri funcția de bază, plata cu oram, venituri din proiecte – 260.617 lei.
Petrușel Adrian – Academia Oamenilor de Știință din România – indemnizație membru titular – 20.220 lei.
Petrușel Gabriela Reghina – conferențiar Facultatea de Bussines Cluj, salariu funcția de bază, plata cu ora, venituri din proiecte – 117.538 lei.
Petrușel Gabriela Reghina – bibliotecar Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga – 25.348 lei.
Petrușel Ganriela Reghina – premii UBB Cluj – 3.480 lei.
Venituri totale: 426.803 lei, reprezentând 87.102 euro, adică 7.258 euro / lunar.

7. Prof. univ. dr. Călin Rus, prortector UBB Cluj, răspunde de comunicare, relații publice, relații internaționale.

Venituri anul 2022:
Călin Flaviu Rus: prorector UBB Cluj – activitate didactică și cercetare și proiecte: 306.559 lei, reprezentând 62.563 euro, adică 5.213 euro / lună.

Prorectorul de la linia germană, consultant la NTT Data

8. Conf. univ. dr. Christian Săcărea – prorector la UBB Cluj, răspunde de Linia de studii în limba germană, relația cu societatea – componenta socio-economică/fundraising.

Venituri totale 2022:
Christian Săcărea – prorector UBB Clu – activități didactice: 191.293 lei.
Christian Săcărea – NTT Data – consultanță – 151.934 lei.
Christian Săcărea – MHP Consulting – consultanță – 58.710 lei.

În total prorectorul UBB Cluj a încasat în anul 2022, venituri totale de în valoare de 401.937 lei, reprezentând 82,027 euro, adică 6.835 euro/lună.

9. Conf. univ. dr. Soos Anna – Prorector UBB Cluj, răspunde de linia de studii în limba maghiară, educație-curriculum.

Venituri 2022.
Soos Anna – prorector UBB Cluj – 226.523 lei, reprezentând 46,229 euro, adică 3.852 euro / lună.

Soos Ana mai încasează și alte venituri din chirii și dividente.

10. Neda Zoltan – director UBB Cluj și profesor uiniversitar de fizică, membru în Academia Ungară a Oamenilor de Știință.

Venituri totale:
Neda Zoltan – UBB Cluj salariu funcția de bază și granturi de cercetare – 228.376 lei.
Neda Zsuzsa Emese – Asociația de Cultivare a Matematicii Rado Ferenc, Cluj – 30.180 lei.
Academia Maghiară de Știinte, MTA, Budapesta – 9.137 lei.
Premii articole – 6.000 de lei.

Total: 273.693 lei, reprezentând 55.855 euro, adică 4,654 euro/lună.

Ce prevede Charta UBB

(5) Rectorul are următoarele atribuţii:
a) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de management;
b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul de resort;
c) încheie contractul de management cu senatul universitar;
d) propune spre aprobare Senatului proiecte de hotărâri referitoare la structura, funcționarea și strategia Universității, în vederea realizării misiunii și a funcțiilor asumate de aceasta;
e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind execuţia
bugetară;
f) prezintă prezintă Senatului spre validare, în luna aprilie a fiecărui an, raportul privind starea
Universității;
g) prezintă Senatului spre aprobare raportul privind execuția bugetară, proiectul de buget, precum și propunerile de rectificare a bugetului
h) conduce Consiliul de Administraţie;
i) coordonează activitatea de aplicare a hotărârilor Senatului UBB.

  1. Avatar Giutgiu
    Giutgiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *