S-a aprobat modernizarea și reconversia clădirii pentru creșa și grădinița din Parcul Feroviarilor

Miercuri, 4 august 2021, în ședința de Consiliu Local a fost votat aprobarea documentației tehnice și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reconversie clădire pentru creșă și grădiniță – Parcul Feroviarilor”.

Investiția se ridică la valoarea totală conform devizului general de 9.936.714,44 lei cu TVA
Varianta optimă aprobată este scenariul 1 din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), variantă care presupune următoarele:

Regim de înălțime P+E+M;
Aria terenului – 2.046,00 mp;
Aria construită – 636,75 mp;
Aria construită desfășurată -1.703,87 mp;
Suprafața utilă – 1.366,14 mp;
Suprafața spații verzi – 926,35 mp.

La parter grădinița cu suprafața de 498,78 mp, va avea o capacitate de 60 de copii împărțiți în 3 grupe.
La etaj creșa cu suprafața de 501,63 mp, va avea o capacitate de 52 de copii împărțiți în 4 grupe.

În partea nordică a parcelei se va amenaja un nou loc de joacă.