TITULARIZARE 2023. Peste 2.200 de posturi au fost scoase la concurs în Cluj

Posted by

Miercuri, 12 iulie 2023, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice în școli. În județul Cluj, proba scrisă se organizează în 6 centre de concurs.

Proba scrisă a concursului național de Titularizare 2023 se desfășoară pe data de 12 iulie, potrivit calendarului oficial. Regulile de examen au fost transmise de către Ministerul Educației, iar accesul candidaților în centrele de concurs este permis până la ora 8.00. Durata probei scrise este de 4 ore.

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

După ce a fost deschis plicul cu subiectele, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare, conform Ministerului Educației. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește, potrivit sursei citate anterior.

În Cluj, comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului a dispus asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și specifice deficienței respective, pentru un număr de 7 candidați.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, precum și baremele de evaluare sunt asigurate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate mâine, 12 iulie 2023, pe site-ul www.subiecte.edu.ro, după susținerea probei scrise.

În județul Cluj, proba scrisă se organizează pentru 63 de discipline, în 6 centre de concurs, după cum urmează:

CENTRUL DE CONCURS NR. 1_ ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”OCTAVIAN GOGA” CLUJ-NAPOCA, Aleea Peană, Nr. 16, CLUJ-NAPOCA/ pentru disciplinele:  învăţământ primar_ învăţători (linia română/linia maghiară /linia germane/ linia rromani).

CENTRUL DE CONCURS NR. 2_ COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “GHEORGHE LAZĂR” CLUJ-NAPOCA, Str. Alexandru Vaida Voevod Nr. 55, CLUJ-NAPOCA/ pentru disciplinele: învăţământ preşcolar_educatoare (linia română/linia maghiară/linia germană /linia rromani), învăţământ antepreşcolar_ educator-puericultor.

CENTRUL DE CONCURS NR. 3_ LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU” CLUJ-NAPOCA, Bulevardul 21 Decembrie, Nr. 94-96, CLUJ-NAPOCA/ pentru disciplinele: învățământ special_educatoare/educator, învăţător-educator, învăţător itinerant și de sprijin, profesor-educator, profesor itinerant și de sprijin, profesor psihopedagog, psihopedagogie special, profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educație special, profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, profesor în centre logopedice.

CENTRUL DE CONCURS NR. 4_COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI “TRANSILVANIA” CLUJ-NAPOCA, Str. Bistriței Nr. 21, CLUJ-NAPOCA/ pentru disciplinele: fizică, chimie, biologie, disciplinele tehnologice (toate specializările: mecanică, electrotehnică, electromecanică, electronică şi automatizări, telecomunicaţii, textile/tricotaje și confecții textile, finisaj textile,  construcţii şi lucrări publice/construcții, instalaţii pentru construcţii, chimie industrial, protecţia mediului, industrie alimentară, agricultură/horticultură, zootehnie, prelucrarea lemnului, economie, educaţie antreprenorială, economie aplicată, economic, administrativ comerţ şi sevicii, economic, administrativ, poştă, alimentaţie publică şi turism, transporturi rutiere, media poligrafie/tehnici poligrafice, estetică şi îngrijirea corpului omenesc, educaţie tehnologică, alimentaţie publică/ alimentaţie publică), pregătire şi instruire practică( toate specializările), activităţi de pre-profesionalizare, cercurile din domeniul tehnico-ştiinţific de la Palatul şi cluburile copiilor.

CENTRUL DE CONCURS NR. 5_COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȘINCAI” CLUJ-NAPOCA, Str. Avram Iancu, Nr. 33, CLUJ-NAPOCA/ pentru disciplinele: geografie, istorie, filosofie, logică, argumentare și comunicare, gândire critică și drepturile copilului – educație interculturală – educație pentru cetățenie democratică – educație financiară – studii sociale, psihologie, arte( Arte plastice/vizuale-artistice – toate specializările), educaţie muzical-artistică, educaţie muzicală specializată (toate specializările), arta actorului/teatru, coregrafie, religii/discipline teologice de specialitate(toate cultele).       

CENTRUL DE CONCURS NR. 6_ ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION AGÂRBICEANU” CLUJ-NAPOCA, Str. Grădinarilor, Nr.1, CLUJ-NAPOCA/ pentru disciplinele: aria curriculară limbă şi comunicare (limba română, limba latină, limba maghiară-maternă, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba germană-maternă, limba italiană, limba rromani- maternă, limba spaniolă), matematică, informatică/tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, educaţie fizică şi spor, pregătire sportivă de specialitate (toate specializările), kinetoterapie.

Peste 2.200 de posturi scoase la concurs în Cluj

În județul Cluj, numărul posturilor scoase la concursul național de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar, în sesiunea 2023, este de 2.112, dintre care, 139 de posturi sunt pentru angajare în învățământ pe durată nederminată.

Pentru susținerea probei scrise, în județul Cluj, s-au înscris 1577 de candidați, dintre care 334 candidați sunt din promoția curentă.

Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (318 candidați), învățământ primar în limba română (236 candidați), psihopedagogie/ consiliere psihopedagogică (151 candidați), educație fizică și sport ( 134 candidați), limba și literatura română (78 candidați), limba și literatura engleză (71 candidați).

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie 2023, la sediul  Inspectoratului Școlar Județean Cluj, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro

Contestațiile se depun în scris la sediul Inspectoratului  Școlar Județean Cluj sau se transmit prin poștă electronică (scanat) la adresa de e-mail: hr.isjcj@gmail.com , în zilele de 18  iulie 2023, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie 2023, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se vor afișa la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj și pe site-ul http://titularizare.edu.ro, în data de 26 iulie 2023.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7,00 (șapte), iar pentru angajarea pe durată determinată (suplinire), minimum nota 5,00 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 27 iulie – 30 august 2023.

Toate informațiile, precum și calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj_ https://www.isjcj.ro/resurse-umane/mobilitate-personal/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *